• Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego www.psiepyszne.eu
Administratorem danych osobowych Klientów - osób fizycznych - i użytkowników, których dane dotyczą jest firma -  Łukasz Siwek "Kociołek" z siedzibą w Niepołomice, ul. Wielicka 55, 32-005 Niepołomice, NIP:6832003489, REGON: 364023789, e-mail: kontakt@psiepyszne.eu. zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej Danymi Osobowymi). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • przez informacje wprowadzone do formularzy dobrowolnie przez Klienta
 • przez gromadzenie plików “cookies”

Dane osobowe zbierane przez Administratora są mu dobrowolnie podawane, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy także świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to:
 • imię i nazwisko/nazwa firmy,
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu kontaktowego
 • hasło
 • numer NIP (w przypadku, kiedy Klient nie jest Konsumentem)
 • dane karty płatniczej
Cele gromadzenia danych osobowych przez Administratora:
 • rejestracja konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • składanie zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania Umowy Sprzedaży. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • przesyłanie przez Administratora (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe, w tym usługę Newsletter’a - Podstawa prawna do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit a. RODO

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia. Jedyne podmioty, który otrzymują dane to organy posiadające odpowiednią legitymację prawną i podmioty świadczące usługi pocztowe - w zależności od wyboru samego Klienta są to firmy kurierskie świadczące usługę dostarczenia paczek.

Dane Klienta związane z płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym firmie Blue Media S.A.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim, innym niż wymienione wyżej wymienione.
 

Klientowi przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych 
 • sprostowania danych 
 • usunięcia danych - Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo.
 • ograniczenia przetwarzania 
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
 • otrzymania kopii danych 
 • przeniesienia danych 
 • wniesienia sprzeciwu 
 • informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane, planowanego okresu przechowywania danych
Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane Klienta są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Administratora.

Pliki cookies

Jedyne informacje zbierane automatycznie przez Stronę Internetową Psiepyszne.eu, to informacje zawarte w plikach cookies (niewielkich plikach tekstowych zapisywanych w przeglądarce internetowej, umożliwiających korzystanie ze Strony Internetowej, przechowywane na stałe oraz sesyjnie)

Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu: 

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności: 

Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 
Polityka ochrony prywatności YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych. 

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 

 • Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

Instrukcje dla urządzeń mobilnych: 

 • Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
 • iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 • Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settingsAdministrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności Strony Internetowej Psiepyszne.eu, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samej Strony Internetowej. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Klientów o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

 

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny